120654625_341576590231218_8657880334043172734_n_11.06.12.jpg
 
 
 

 

    Ako jeden druh ušľachtilého záujmu doporučujem pre deti ľudové umenie. Do jedného celku spája prejavy hudobno-poetické, pohybovohravé, slovesné aj výtvarné. Obsahuje najkrajšie  ľudské  vlastnosti a generáciami  overenú múdrosť.

     V súčasnosti možno z neho čerpať nielen poučenie, mravnú silu, ale i krásu. Výchova ľudovým umením sa k nám prihovára tým najprirodzenejším, najzrozumitelnejším spôsobom - overenou metódou odpozorovania  "z nohy na nohu, z úst do úst, z ruky do ruky".

     Toto poznanie dáva základy pre ich ďalší rozvoj vo všetkých druhoch umenia a nielen ľudového.  Prostredníctvom ľudového umenia sa budeme prihovárať deťom i cez priamy kontakt "Deti deťom", v ktorom sa viac umocní pohoda aj detského žitia.

 

Mária Straková

 Umelecká vedúca DFS

 Čunovský kŕdeľ

 

144485770_211924410627409_111492971314311733_n.jpg

Nahrávka z CD: DFS Čunovský kŕdeľ a ĽH SĽUK-u

 

 
I. PREDSTAVENIA "Deti deťom" prea


      Rozhodla som sa na základe svojich pedagogicko-tvorivých skúseností vybrať a spracovať Slovenský detský folklórny materiál  zaujímavým - svojským spôsobom pre ucelené detské predstavenia určené najmä deťom v priamom kontakte cez "Deti deťom". V ponúkaných predstaveniach sa Vám pod mojim umeleckým vedením predstavia i mladí talentovaní detskí umelci z DFS Čunovský kŕdeľ, ktorí sa Vám hravou formou budú prihovárať v tradičných-divadelných kostýmoch cez hovorené slovo, spev, tanec..  Táto mylšienka je priamym odkazom vytvárať dotyky, krôčiky ku tradičným kultúrnym hodnotám a cez hravú formu podporiť v nich túžbu po poznaní.
  144973345_169005231359346_4102775541049719504_n.jpg 

 

120727460_978620892645783_67339162914430647_n.jpg

 
 
 

 Cieľom predstavní  "Deti deťom"

 
Spoznať prejavy tradičnej ľudovej kultúry, ktoré v priebehu dejín na Slovensku vytvorili najmä generácie najmladších:
 
*   Zoznámite sa s ľudovými piesňami, riekankami, vyčítankami, povedačkami, hádankami, prísloviami, porekadlami, prekáračkami, vinšami i koledamy. 
*   Spoznáte  rôzne  tradičné  remeslá,  spievané  tanečné hry a tance viažúce sa k rôznym príležitostiam v priebehu kalendárneho roka, ako sú napríklad i fašiangy, vítanie jari, Vianoce, Nový rok atď. a taktiež aj niektoré tance dospelých, ktoré si deti radi osvojujú. 
Prostredníctom predstavení chceme priniesť deťom radosť, podnietiť v nich tvorivosť, prehlbovať vzťah ku kultúrnym tradíciám, nájsť v nich vôľu pokračovať v objavovaní svojho talentu pre ich ďalší rozvoj v umení... 

 

 

 

 

plagat02

 


            

 

PONUKA PREDSTAVENÍ "Deti deťom":
   
1. "Neďaleko od Dunaja..."
2. "Do spevu i do kroku"
3. "Remeselníci"
4. "Mikuláš"
5. "Čaro Vianoc"
                       6. "Od hravosti k radosti"
 
Predstavenia sú populárno-náučné, určené najmä
deťom, pedagógom, vychovávateľom - každému,
kto bude mať záujem sa podieľať na formovaní
detí všetkých vekových kategórií cez tradičné kultúrne hodnoty.

 

 

 

 

plagat01

 
II.  KURZY SPEVU 
 
- príprava na spevácke súťaže v sólovom, skupinovom speve pod pedagogickým vedením.
 
Dosiahnuté úspechy u detí v príprave celoslovenských
i medzinárodných súťaží v sólovom, skupinovom speve:
 
Víťazka celoslovenskej súťaže v sólovom speve "Slávik Slovenska"
2001 Zuzana Broszová - 2. miesto a v roku 2004 získala cenu Janky Guzovej v Bratislave.
2009 Vanessa Kokyová - 1. miesto
2023 Liane Olczár - III. kategória - 1 miesto
 
Laureáti, viacnásobný víťazi pre západné Slovensko v celoslovenskej
súťaži v sólovom speve "Slávik Slovenska"
2005 Veronika Kurajová - III. kategória - 1 miesto
2006 Milan Šimek - II. kategória - 1. miesto
2007 Eva Miškovičová - III. kategoária - 2 miesto
2008 Vanessa Kokyová - II. kategória - 1. miesto
2013, 2012 Kristína Freyová - II., III. kategória - 1. miesto
2015 Katarína Póňová - II. kategória - 1. miesto
2016, 2015 Samuel Szabo - I. kategória - 1. miesto
2018 Zorka Konárska - I. kategória - 1. miesto
2018 Kristínka Szarková - II. kategória - 1. miesto
 
Medzinárodná súťaž "ČESKOSLOVENSKO MÁ TALENT"
2010 Vanessa Kokyová - 4. miesto

 

Celoslovenská folklórna šou "ZEM SPIEVA"

2017 Samuel Szabó - záznam je možné vzhliadnuť v archíve RTV - link: https://www.youtube.com/watch?v=64eG-hkJe4w&feature=share

 

Ples v opere 2017

2017 Katarína Póňová - otvárala a zavŕšila svojim spevom slávnostný ceremoniál i s americkou soulovou speváčkou Ali Caldwell

 

deti5

  Nahrávka z CD: DFS Čunovský kŕdeľ a ĽH SĽUK-u, Sólo: Milan Šimek

   

63. ročník FF Východná "Čo je dobré, nie je zlé"

2017 Katarína Póňová - otvárala a taktiež zavŕšila svojim spevom ako sólistka reprezentačný program folklórnych súborov. Záznam je možné vzhliadnuť v archíve RTV - link: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12375#4958

Medzinárodná súťaž "Gala festival detských spevákov" v Portugalsku

2017 Samuel Szabó - 1. miesto /svetový úspech/

link: https://www.youtube.com/watch?v=dIzYaGcmvhg

Medzinárodná súťaž "Gala festival detských spevákov" v Portugalsku

2019 Liane Olczár - 1. miesto /svetový úspech/

link: https://www.youtube.com/watch?v=yI4u2Niqdro&feature=share

 

Premiéra "Od hravosti k radosti" na RTVS:2

2020 DFS Čunovský kŕdeľ a jeho 25. výročie celovečerného programu

link: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16771?fbclid=IwAR28_YSEAcnHHkV5ZCOXSi-fjzpKA-keXpqk1aljP54h2_-PlEIjdOdnoP0

 
 
 

foto.jpg

 

 

Umiestnenia v kategórii spev. skupín a sólistov

 
2007 Zlaté pásmo v kategórii spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na festivale hudobného folklóru "CFF" v Košiciach
 
2008 Zlaté pásmo v kategórii dievčenská spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na celoštátnej prehliadke "NOC" v Banskej Bystrici
 
2014 Strieborné pásmo v kategórii spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na celoslovenskej súťažnej prehliadke NOC v speve i tanci "Vidiečanova Habovka"
 
2016 Zlaté pásmo v kategórii spevák sólista za DFS Čunovský kŕdeľ na celoslovenskej súťažnej prehliadke NOC "Vidiečanova Habovka" získal Samuel Szabó.
 
2018 Zlaté pásma získalo OZ DFS Čunovský kŕdeľ na krajskej súťažnej prehliadke folklóru detí v Modre - "Zahrajte mi muzikanti"
 
2022 Zlaté pásmo v kategórii spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na celoslovenskej súťažnej prehliadke "NOC" v speve "Vidiečanova Habovka" 
 
 
 
 
III. ŠKOLA TANCA, SPEVU v  živom
predstavení pod  názvom  "Do spevu i do kroku"
pre a
 
 
     Ide  o projekt  "Deti deťom",  v ktorom  mladí,  šikovní interpreti z DFS Čunovský kŕdeľ pod umeleckým vedením Márie Strakovej vytvoria príbeh pomocou ľudového divadla - hovoreného slova,  ľudových  piesní,  ale  i   rečňovaniek, vyčítaniek, prísloví a porekadiel. Budeme sa prihovárať tradičnou formou hry "z nohy na nohu, z úst do úst, z ruky do ruky" mladým divákom, ktorí sa stánú súčasťou deja príbehu a pomôžu nám tak vytvoriť  "Školu tanca, spevu". V nej sa naučia rôzne tanečné kroky, ľudové piesne a budú môcť v závere predstavenia odprezentovať spolu s nami tanečno-spevácku choreografiu.
 

144812549_428311495122228_5543806342752897775_n.jpg

Nahrávka z CD: DFS Čunovský kŕdeľ a ĽH FS ČRIP