FullSizeRender 2 copy 3  CK logo

 

O Z    D F S     Č U N O V S K Ý     K Ŕ D E Ľ   -   2 5   R O K O V

 

 

 

     Názov súboru vznikol z prekladu chorvátskeho názvu ČUNOVSKO JATO, ktorého korene siahajú do obdobia rokov 1991. Založili ho členovia spolku Hrvatsko kultúrno družstvo Čunovo a spoluzakladateľ Miestny úrad Čunovo. V tej dobe súbor viedla pani Mária Vrško bývala sólistka SĽUK-u. Korepetíciu a hudobný sprievod vykonávala p. Hedviga Raganová. Súbor združoval mládež vo veku od 15 rokov a bol zameraný na rozvoj a udržiavanie tradícií chorvátskej národnostnej menšiny, ktorá v Čunove žije. V školskom roku 1993/1994 pribudli do súboru aj mladšie deti, kde sa vytvorila mladšia skupina. V repertoári tejto najmladšej skupiny bola na samom začiatku jedna choreografia, ktorú pripravil Milorad Samardžija pod názvom „ Kad sam ja bio mali“, ale oveľa viac boli deťom blízke piesne a tance z regiónov Slovenska nakoľko tieto mladšie deti chorvátsky jazyk neovládali. Takto to trvalo až do septembra r. 1995, kedy došlo k organizačným zmenám a súbor začal pracovať už iba pri Miestnom úrade. V tom období p. Vrškovú na mieste vedúcej súboru vystriedala p. Alžbeta Klučková - Vozárová. Po odchode najstarších členov súboru /chlapci odišli na základnú vojenskú službu, dievčatá na rôzne školy mimo bydliska a na účinkovanie v súbore im neostával čas/ ostala v súbore iba skupina deti, ktoré mali od 5 do 12 rokov. Keďže v repertoári tejto skupiny boli najmä folklórne pásma z oblastí Slovenska, čoraz častejšie sa používal názov DFS Čunovský kŕdeľ. Tento názov bol a aj je veľmi výstižný až do dnes nakoľko vystihuje najmä počet členov súboru, ktorých je kŕdeľ. Je to najmä tým, že Čunovo je okrajová časť Bratislavy, nemá základnú školu - čo sa výrazne odzrkadľuje na počte členov v súbore. Od r. 1996 pod vedením Alžbety Vozárovej sa každoročne orgnizovala spevácka súťaž "Dunajský kľúčik" nielen pre miestne deti v Čunove, ale aj pre deti zo širokého okolia. Táto súťaž trvala 10 rokov a počas príprav na účinkovanie v nej sa našlo mnoho speváckych talentov, ktorí ešte aj teraz počas rôznych vystúpení súboru na kultúrnych podujatiach ako aj festivaloch tešia svojím spevom divákov.

 

Napriek tomu, že niektorí sú už dospelí, a svoje uplatnenie našli aj v iných folklórnych telesách, spoluúčinkujú (vypomáhajú) v súbore do dnes - veľmi sa tomu tešíme. V roku 2010 celá agenda súboru prešla pod kultúrnu pracovníčku miestneho úradu Čunova - p. Blanku MaászovúOd 1. 5. 2011 bola zrušená sekcia kultúrneho pracovníka a organizačné vedenie súboru prevzala Mária Broszová, ktorá pôsobila v súbore do konca roku 2016.

 

Vrt sa dievca

   

     Na jeseň roku 2016 sa súbor transformoval na občianske združenie pod názvom OZ DFS Čunovský súbor a pôsobí v mestskej časti Bratislava–Čunovo. V súbore s veľkou radosťou spieva a tancuje kŕdeľ detí vo veku od 5 – 15 rokov. Vo svojom repertoári má súbor okrem hier, tancov a piesní z okolia Čunova aj piesne i tance z rôznych regiónov Slovenska (Myjava, Záhorie, Kostelec, Liptov, Gemer, Zemplín). Ozdobou súboru bola i je spevácka skupina a jej sólisti.

 

 

dfs ck

Umeleckou vedúcou,

hlasovou/tanečnou pedagogičkou:

Mgr. Mária Straková

 

 Predseda OZ DFS ČK:

Ing. Richard Szabó

 

Tanečný pedagóg:

Brigitka a Frederika Stráňavčinové

 

Korepetítor:

Ing. Miroslav Tománek.

 

 

12928416 198138547232789 5591297828522503926 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     15.03.2017 o 17:30 hod. na Rádiu Regina Západ  bola odvysielaná relácia "Zahrajte mi túto" venovaná OZ DFS Čunovský kŕdeľ a jeho krásnym speváckym výkonom CD "Spieva DFS Čunovský kŕdeľ" z roku 2006. Jednotlivé časti je možné si vypočuť z archívu rádio Reginy:

CK logo

 

II. časť http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1702/633714
I.časť http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1702/629459

 

 

17190867 10210722627276207 9041673100677723042 n

 

 

     9. 03. 2017 o 17:30 hod. bola na Rádiu Regina odvysielaná relácia "Zahrajte mi túto" - venovaná etnologičke, speváčke, pedagogičke a v súčasnosti umeleckej vedúcej DFS Čunovský kŕdeľ Mgr. Márii Strakovej ako jednej z osobností v Slovenskom folklóre, ktorú pripravila Mirka Záhumenská Sandtnerová. V relácii odzneli piesne z CD "Piesne z vinohradov Slovenska".

 
Príjemné počúvanie:
 
Dostupnosť na CD:

 

 

 

 

 

Dosiahnuté úspechy u detí v príprave celoslovenských i medzinárodných súťaží v sólovom, skupinovom speve:
 

Celoslovenská súťaž v sólovom speve "Slávik Slovenska"

2001 Zuzana Brozsová - 2. miesto a v roku 2004 získala cenu

        Janky Guzovej v Bratislave

2009 Vanessa Kokyová - 1. miesto

Lureáti, viacnásobní víťazi pre západné Slovensko v celoslovenskej

súťaži v sólovom speve "Slávik Slovenska"

2005 Veronika Kurajová - III. kategória - 1. miesto

2006 Milan Šimek - II. kategória - 1. miesto

2007 Eva Miškovičová - III. kategória - 2. miesto

2008 Vanessa Kokyová - II. kategória - 1. miesto

2013, 2012 Kristína Freyová - II., III. kategória - 1. miesto

2015 Katarína Póňová - II. kategória - 1. miesto

2016, 2015 Samuel Szabó - I. kategória - 1. miesto

2017 Kristína Szarková - II. kategória - 2. miesto

 

  IMG 9329A

 

  12360228 10206951834168736 4368384124199549723 nA  

 

Medzinárodná súťaž "ČESKOSLOVENSKO MÁ TALENT"

2010 Vanessa Kokyová - 4. miesto

Celoslovenská folklórna šou "ZEM SPIEVA"

2017 Samuel Szabó - záznam je možné vzhliadnuť v archíve RTV - link:

https://www.youtube.com/watch?v=64eG-hkJe4w&feature=share

Ples v opere 2017

2017 Katarína Póňová - otvárala a zavŕšila svojim spevom slávnostný ceremoniál i s americkou soulovou speváčkou Ali Caldwell

63. ročník FF Východná "Čo je dobré, nie je zlé"

2017 Katarína Póňová - otvárala a taktiež zavŕšila svojim spevom ako sólistka reprezentačný program folklórnych súborov

záznam je možné vzhliadnuť v archíve RTV - link: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12375#4958

Medzinárodná súťaž "Gala festival detských spevákov" v Portugalsku

2017 Samuel Szabó - 1. miesto /svetový úspech/

 

 

 

 

 

Umiestnenia v kategóriách speváckych skupín a sólistov:

2007 Zlaté pásmo v kategórii spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na festivale hudobného folklóru "CFF" v Košiciach

2008 Zlaté pásmo v kategórii dievčenská spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na celoštátnej prehliadke "NOC" v Banskej Bystrici

2014 Strieborné pásmo v kategórii spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na celoslovenskej súťažnej prehliadke "NOC" v speve i tanci "Vidiečanova Habovka"

2016 Zlaté pásmo v katerórii spevák sólista za DFS Čunovský kŕdeľ na celoslovenskej štátnej prehliadke "NOC" "Vidiečanova Habovka" získal Samuel Szabó.

2018 Zlaté pásma získalo OZ DFS Čunovský kŕdeľ na krajskej súťažnej prehliadke folklóru detí v Modre - "Zahrajte mi muzikanti"

  13043753 214763672236943 7487263800592953562 n

 

 

 

Vydané nosiče:

 

18

V roku 2006 CD - "Spieva DFS Čunovský kŕdeľ"        

Detské ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska 

 

 

 

V roku 2014 DVD - "Jarmočníci z Čunova"

Detské hry, piesne  a tance z rôznych regiónov Slovenska

 

FullSizeRender 3   FullSizeRender 4

   

 

 

 

FullSizeRender 2

 V roku 2009 DVD - 15. "Výročie DFS Čunovský kŕdeľ"

Ľudové hry, tance a piesne z rôznych regiónov Slovenska