STRAKOVA vnutro NEW SK EN 01  


       Snažím sa načúvať svojmu vnútornému hlasu a nájsť svoj zmysel života, radosť vo svojom žití. On ma vedie i prostredníctvom mojich vedomostí, pedagogicko - tvorivých  skúseností k činnosti...

       Tak vznikol i tento workshop "Spievaj ľudovú pieseň", ktorý som sa snažila   spracovať  zaujímavým a svojským spôsobom. Je určený  pre všetkých, ktorí chcú spoznávať hodnotu ľudovej piesne.

old photo
  Sólo spev: M. Straková, ĽH SĽUK-u a jej diev. spev. skupina
 

 

 

  Program

 

 °   Ľudová pieseň - špecifická kultúrna a sociálna   identita Slovenska

  Poukážeme na jej prirodzenosť, autentičnosť, výpovednú hodnotu a odkaz v tradícii - kultúrneho dedičstva.

 

°     Práca s hlasom cez ľudovú pieseň k otvorenosti,   rozozvučeniu 

  Praktické ukážky - cvičenia: uvoľňovacie, artikulačné,   hlasové pre plnohodnotné ovládanie dychu, hlasu. 

 

°     Umenie interpretácie ľudovej piesne   -   dôstojná   hodnota v národnej kultúre  

  Praktické ukážky jednotlivých štýlov a druhov cez   interpretov, sprostredkovateľov

  v lese

 

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 10kon  

Cieľ   

 

°  Aktivizujúca populárno-náučná forma a metóda pre podporu vzdelávania, vytváranie si vzťahu človeka k  tradíciám.  Je to krok  k spoznaniu, uvedomeniu si vlastnej kultúrnej identity cez ľudovú pieseň.  

 

°  Snaha vytvoriť prostredníctvom umeleckého zážitku Kultúrne "fluidum", ktoré pevne verím, že pri odovzdaní celého človeka sa podarí ucítiť, dostať priamo do krvi. Som presvedčená, že hudbu tvorí človek pre človeka, ľudský rozmer teda musí stáť v popredí.

 

°   Priniesť radosť, tvorivosť, poznanie k prehlbovaniu vzájomných vzťahov, objavovať, uchovávať a rozvíjať umenie ľudovej piesne.

 

 

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 27a

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 04

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 05b

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 6b

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 07

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 08

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 09

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 13

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 14

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 16

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 11a

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 19

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 20

STRAKOVA vnutro NEW SK EN 24

Použitá hudobná ukážka dievčenskej piesne z Rejdovej: "Nauč ďouča, nauč..." (Sólo spev: Mária Straková, ĽH SĽUK-u a jej dievčenská spevácka skupina / Texty piesní sú zapísané vo fonetickej transkripcii / Translation: Miroslava Bobáková - Consultant: John Minahane / Photo: Ctibor Bachratý, Juraj Luknár, Matúš Lago / Vladimír Veverka / Retouch Photo: Peter Ančič / Design: Mária Straková / Graphic: Vladimír Zrník, Martin Vojtek / Použité reprodukcie kresieb Márie Medveckej zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne