CK logo  MIEROVA CENA ZO SLOVENSKA 2020

Milí priatelia, našej umeleckej vedúcej Mgr. Márii Strakovej bola 26. mája 2021 udelená cena Medzinárodným mierovým výborom, Hospodárskym klubom. Ide o “Mierovú cenu zo Slovenska” - "Za udržanie a podporu tradícií ľudovej kultúry - piesne, tance, jazyk, zvyky, ako aj hrdosť na národ a vlasť, dosahovanie mnohých úspechov a uznaní v zahraničí s detským folklórnym súborom OZD DFS Čunovský kŕdeľ.
Cena je vzácnym - nádherným umeleckým dielom. 
 
192208353_10222655529871314_8706289216973739380_n.jpg

 

CK logo

LIST OD VEĽVYSLANCA Z LISABONU 2021

Milá Mária, Úžasnéééééééé !!! Ďakujem/e za pozdravy a priania, rovnako a sto krát viac pevného zdravia, šťastia a lásky prajeme Vám a všetkým deťom Čuňovského kŕdľa. A srdečné pozdravy aj Samkovi i Lianke, blahoželáme. S Vaším dovolením, link preposielam všetkým krajanom a hlavne deťom našej Prvej slovenskej školy v Portugalsku, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, s objatím a úctou, Oldo. H.

 

Milí Krajania s rodinami, milé deti, priatelia,

dovoľte mi prosím pozdraviť Vás v prvý pracovný deň v roku 2021, a zaželať Vám hlavne pevné zdravie a osobnú i pracovnú pohodu po celý rok. Nášmu veľvyslanectvu v Lisabone bolo zo Slovenska doručené veľmi milé novoročné prianie, s ktorým sa musím s Vami podeliť, predovšetkým s našimi najmenšími, najmladšími a namilovanejšími členmi slovenskej komunity v Portugalsku.

Pozdrav sme dostali od umeleckej vedúcej Detského folklórneho súboru Čuňovský kŕdeľ pani Márie Strakovej.

Možno do tejto chvíle neviete, že pani Mária a deti jej súboru majú k Portugalsku veľmi osobný, umelecký a citový vzťah, a to vďaka víťaznej účasti na Medzinárodnom Gala Festivale detských spevákov (Gala Internacional Pequenos Cantores), ktorý sa koná každý rok v mesiaci júl v Portugalsku pri oceáne v meste Figueira da Foz. Slovensko na tomto festivale už štyri krát získalo prvú cenu, z toho dvakrát pod vedením pani Márie, s malými slovenskými „slávikmi“ -  Samuel Szabó v roku 2017 a Liane Olczár v roku 2019. Samko a Lianka sa Vám spolu s pani Máriou a celým Detským folklórnym súborom Čuňovský kŕdeľ predstavia v slávnostnom koncerte „Od hravosti k radosti“, ktorý pripravili pri príležitosti 25. výročia vzniku súboru.

Koncert dňa 26.12.2020 odvysielala RTVS na dvojke, s radosťou Vám preposielam link:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16771?fbclid=IwAR2Qxeem8McHjyMdbeOrr1uRLZ5hu70c4tnPTAnCrz3RH-zpKCeOhuPoShY

Využívam túto príležitosť a posielam pani Márii úprimné a srdečné veľké poďakovanie a spolu s tímom ambasády a teraz už aj všetkými krajanmi v Portugalsku sa tešíme na slovenské víťazstvá v ďalších ročníkoch medzinárodného detského festivalu v Portugalsku, ako aj na takéto koncerty.

Link na stránku DFS Čuňovský kŕdeľ: http://www.cunovskykrdel.sk/galeria

Urobte si chvíľku pre rodinnú pohodu a sadnite si spolu s rodinou, deťmi a portugalskými priateľmi pred telku (mobil alebo tablet či notebook na takýto koncert nestačia).

Prajem Vám veľký umelecký zážitok a radosť z dotyku so Slovenskom a jeho tradíciami.

Váš,

Oldo Hlaváček

Oldřich Hlaváček

Ambassador

znak

 

CK logo

PREMIÉRA V RTVS:2  "Od hravosti k radosti" 2020

Premiera 1
Kto si nestihol pozrieť našu premiéru "Od hravosti k radosti", venovanú k 25. výročiu OZ DFS Čunovský kŕdeľ, tak si ju môže pozrieť na RTV.sk linku: https://www.rtvs.sk/televizia/
 
Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na našom programe.
Slzy stekali od šťastia, toľko driny i zábavy za tým a ten pocit dobre odvedenej práce. Cítime pokoj a pohladenie na duši  ?
                          
143839857_324781505538010_8878492690360461559_n.jpg

 

CK logo

25. VÝROČIE DFS ČUNOVSKÝ KŔDEĽ v SĽUK-u 2020

    ? A je to ? Vidím, že ste dobre držali palce?Dnes spečatená spolupráca ? s RTVS.
     Myšlienka spracovania 4. ročných období v podaní OZ DFS Čunovský kŕdeľ pod názvom "Od hravosti k radosti" ❤️ sa im tak veľmi zapáčila, že sa sami nevedeli rozhodnúť, kedy a koľkokrát by to dali do vysielania.. ?
     Slová režiséra Lacka Halamu: "Som veľmi spokojný. Decká sú úžasne bezprostredné, výborná energia. Veľmi sa teším, že sa nám podarilo spoločne pripraviť celovečerný program 25. výročia OZ DFS Čunovský kŕdeľ na profesionálnej úrovni, ktorý sa odvysiela kompletne celý na RTVS." ?
     Ako organizačný vedúci, chcem ešte raz poďakovať všetkým zúčastneným no najmä deťom a našej umeleckej vedúcej Márii Strakovej/autorke programu/? Podarila sa úžasná vec ?, ktorá stála za tú obrovskú drinu! ? DALI SME TO NA PARÁDU  ?
Vyrocie 1 Vyrocie 2

 

CK logo

VIANOČNÝ KONCERT - KYRIE 2019 V SLOVENSKOM ROZHLASE

?Štedrovečerný čas Vianoc ? Vám spríjemnili:
RTVS - Rádio Regina /Západ/ o 14:30 h. vianočným koncertom "KYRIE" v podaní orchestra ľudových nástrojov so sólistami. ?
Odzneli i tradičné slovenské koledy v podaní detských hláskov ✨ z Čunovského kŕdľa. ?
Kyrie 1 Kyrie 2

 

CK logo

OCENENIA 2019

 
DFS Čunovský kŕdeľ
a ich umelecká vedúca
Mária Straková
získali 24. októbra 2019
krásne ocenenia za rozvoj
kultúrno-osvetovej činnosti
a zachovanie
kultúrnych tradícií.
 
Ocenenia
odovzdávali predstavitelia
BSK a Malokarpatského osvetového strediska.

Ďakujeme všetkým pedagógom, organizačnému vedeniu
a v neposlednom rade
samotným rodičom,
že vedú deti
k tomuto krásnemu poslaniu.
OcenenieCK66765124_2322187291367787_6376704959022366720_n.jpg

 

CK logo

CENTROPE GALA 2019 PRIMACIÁLNY PALÁC V BA

Ľudová pieseň na vážno.. ?  9. 11. 2019 o 19 h. Komorný koncert CENTROPE Gala - Primáciálny palác ✨
Spev: Lianka Olczár, Samko Szabó, Klavír: Miloš Biháry, Pripravila: Mária Straková
♥️ Ďakujeme za pozvanie
 

76269782_10218187710698627_7064265941063827456_o.jpg
 

 

CK logo

DENNÝ TANEČNÝ TÁBOR S LÚČNICOU 2019

? Skvelý deň s deťmi na dennom tanečnom tábore s Lúčnicou, ?  na ktorom naša umelecká vedúca DFS Čunovský kŕdeľ Mária Straková viedla spevácky workshop s deťmi pod názvom: “Spievaj ľudovú pieseň  ? “  ❤️

Čunovský kŕdeľ mal členov na prvom mládežníckom ročníku tanečného táboru Lúčnice ? /Samuel Szabó, Karína Póňová/.

Tabor 1 Tabor 2

 

CK logo

SVETOVÝ ÚSPECH NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI V PORTUGALSKU 2019

Skvelý úspech!!! 1. miesto - Liane Olczár  z OZ DFS Čunovský kŕdeľ.
Víťazka 31. ročníka 2019 Medzinárodného Galafestivalu detských spevákov vo Figueira da Foz v Portugalsku!. Bolo to náročné, ale zároveň krásne. Najväčšie vypätie bola samotná súťaž, ktorá prebiehala 3 dni /kamerové skúšky, rozhovory, zhrávky s orchestrom i so speváckym zborom../ OBROVSKÁ SKÚSENOSŤ! Máme veľkú radosť, že naši žiaci napredujú a dosahujú medzinárodné úspechyTak ako sa nám podarilo ocenenie v roku 2017 so Samkom Szabóm, tak i tento rok sme obhájili víťazstvooo 14. konkurenčných piesní, spievané 14. účastníkmi vo veku od 6 do 10 rokov, z rôznych krajín sveta. Naša cesta a účasť bola uskutočnená za pomoci a iniciatívy: Usporiadateľov súťaže vo Figueira da Foz, Veľvyslanectva SR v Lisabone, Ministerstva zahraničných vecí SR, Mgr. Márie Strakovej - Tradícia v súčasnosti, Realitycity, ProMix Production s.r.o., Demo nahrávka-Martin Félix Dravecký, OZ DFS Čunovský kŕdeľ. Nádherné zážitky si Lianka priniesla i s našou umel. vedúcou Máriou Strakovou, ktoré natáčala Portugalská televízia. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí nás podporujú! S úctou ❤️

 

66765124_2322187291367787_6376704959022366720_n.jpg


 

CK logoĽUDOVÉ NOTIČKY - HUDOBNÁ KNIŽKA 2019

Skvelá NOVINKA!
Hudobná knižka, učebnica: "ĽUDOVÉ NOTIČKY" ❤️
Podarilo sa nám pripraviť náučné, veselé, interaktívne dielo i s hudobným perom pre deti, pedagógov, mamičky, oteckov... ☀️
Krásna práca - skvelý a zohratý team! Obsahuje 16 ľudových piesní s textom, notovým zápisom, naspievané prekrásnymi detskými hlasmi z OZ DFS Čunovský kŕdeľ pod umeleckým vedením Mgr. Márie Strakovej. Spolutvorcovia: Jarka Bodnárová Šimerková, Paľa Škodová, Miki Andhélyi, Katarína Poňová, Samuel Szabó, Kika Szarkova, Tomáš Krchlík, Fero Lipták, Paulína Žemberová

Je možné si ju zakúpiť vo vydavateľstve: https://hovoriaceknihy.sk/pre-skolkarov/

46479955 10215611772341778 17843944142405632 n

46513579_10215611782142023_3546747344080863232_n.jpg

 

CK logoUDELENIE ČESTNÉHO UZNANIA PRIMÁTORA MESTA BRATISLAVY 2018

V piatok 8. 6. 2018 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca. Udelenie čestného uznania primátora mesta Bratislavy za rok 2017 v oblasti FOLKLÓRU:
* Mgr. Márii Strakovej za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu
* Samuelovi Szabóovi za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta Bratislavy
Ďakujeme i v mene reprezentácie OZ DFS Čunovský kŕdeľ ❤️

35159273 10214490737556609 1028876728769970176 n

35143000 10214490738396630 1056788707614392320 n


 

CK logo

ZLATÉ PÁSMA - "ZAHRAJTE MI MUZIKANTI" 2018

Zlaté pásma 2018 - "Zahrajte mi muzikanti" - Supeeer   Zostrih OZ DFS Čunovský kŕdeľ - Krajská súťažná prehliadka hud. folklóru detí v Modre. Umelcká príprava: Mgr. Mária Straková. Korepetítor: Ing. Martin Dravecký.

 

 

CK logo

SLOVENSKÝ ROZHLAS - VIANOČNÝ KONCERT 2017

Štedrovečerný čas Vianoc v Slovenskom rozhlase - Rádio Regina /západ/ o 19:00 h. s tradičnými slovenskými koledady z Plachtiniec. Odzneli čarovné detské hlásky z Čunovského kŕdľa pod umeleckým vedením v orchestrálnej úprave P. Párničana. Živý vstup si môžete vypočuť práve teraz. Krásne, radosti plné sviatky Vianoc Vám želáme ❤️


 

CK logo

SVETOVÝ ÚSPECH NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI V PORTUGALSKU 2017

IMG 9125 Portugalsko 20228307 10212002327307908 7427220208303363337 n

     Svetový úspech! Absolútny víťaz na 29. ročníku tradičného Gala fest. detských spevákov v strednom Portugalsku Figueira da Foz v "Dome UMENIA" sa stal  talentovaný 10 ročný žiak Samuel Szabó z DFS Čunovský kŕdeľ, ktorého pripravila a sprevádzala na medzinárodnej súťaži hlasová pedagogička Mgr. Mária Straková. Odprezentoval sa s tradičnou ľudovou piesňou " Mám ja od Trenčína", pri ktorej sa predviedol i v hre na slovenský nástroj - drumbľa. Zaslúžené ovácie za jeho exceletný výkon boli čarovné - nadchol nielen odbornú porotu, ale získal si i publikum. 14. konkurenčných piesní, spievané 14. účastníkmi vo veku od 7 do 10 rokov, z rôznych krajín, vrátane Kapverd, Čína, Grécko, Estónsko, Slovensko, Nórsko, Poľsko.. a z celej krajiny Portugalska: Corroios , Figueira da Foz, Paços de Ferreira, Azory a Madeira. Súťažiaci predviedli svoj talent za doprovodu speváckeho zboru a umeleckého orchestra v réžii maestra Rui Lúcio. Porota bola zložená: Sansão Coelho - novinár a predseda poroty; André Sardet - uznávaný spevák v Portugalsku; Carla Bernardino - učiteľka spevu vokálnej techniky "​​Escola de Artes"; Paula Duarte -koordinátorka Inštitútu pre vzdelávanie detí; Joaquim Martins - talentovaný študent Konzervatória hudby "David de Sousa". Naša cesta a účasť bola uskutočnená za pomoci a iniciatívy: Usporiadateľov festivalu Figueira da Foz, Veľvyslanectva SR v Lisabone, Ministerstva zahraničných vecí SR, Slávik Slovenska, Tradícia v súčasnosti, ArtFX, Doprastav, Kissinger, mcpower.sk, Veritas, DFS Čunovský kŕdeľ. Nádherné zážitky si odnášame, ktoré natáčala Portugalská televízia.   

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí nás podporujú!
S úctou  ❤️
Straková Mária, Samuel Szabó /DFS Čunovský kŕdeľ/

 Záznam z Portugalskej televízie a vyhlásenie výsledkov 29. ročníka Gala festival - Figuera da Foz

I. miesto - Samuel Szabó - víťazná pieseň: Mám ja od Trenčína..

 

 

CK logo63. ročník FF VÝCHODNÁ 2017

IMG 8678 IMG 8688 IMG 8683

     Nádherný zážitok na folklórnom festivale Východná 2017!
1.7.2017 o 19:40 h. na RTV 2 v priamom prenose umelecká vedúca DFS Čunovský kŕdeľ hudobne spolupracovala, pripravila našu talentovanú speváčku Katarínu Póňovú, ktorá otvárala a taktiež zavŕšila svojim spevom reprezentačný program folklórnych súborov: "Čo je dobré, nie je zlé"
Srdečná vďaka všetkým zainteresovaným a najmä tvorcom programu: námet, scenár, réžia: Zuzana Drugová, Michal Druga.

Záznam môžete vzhliadnuť v archíve RTV

 

 

CK logoMFDFS V BRATISLAVE 2017

IMG 9326                      IMG 9327 

"Pradulenky..."

"Jarmočníci z Čunova..."

 

 

CK logo

RÁDIO REGINA ZÁPAD - "ZAHRAJTE MI TÚTO

dfs ck
 
 
     15.03.2017 o 17:30 hod. na Rádiu Regina Západ bola odvysielaná relácia "Zahrajte mi túto" venovaná OZ DFS Čunovský kŕdeľ a jeho krásnym speváckym výkonom CD "Spieva DFS Čunovský kŕdeľ" z roku 2006. Reláciu pripravila  Mirka Záhumenská Sandtnerová po rozhovore Alžbetou Vozárovou (I. časť) a Máriou Strakovou (II. časť).
 
 
Jednotlivé časti je možné si vypočuť z archívu rádio Reginy:
 

II. časť http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1702/633714

I.časť http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1702/629459

Foto3
  
   9. 03. 2017 o 17:30 hod. bola na Rádiu Regina odvysielaná relácia
"Zahrajte mi túto" - venovaná etnologičke, speváčke, pedagogičke
a v súčasnosti umeleckej vedúcej DFS Čunovský kŕdeľ Mgr. Márii Strakovej ako jednej z osobností v Slovenskom folklóre, ktorú pripravila Mirka Záhumenská Sandtnerová. V relácii odzneli piesne z CD "Piesne z vinohradov Slovenska".
 
Príjemné počúvanie:
Dostupnosť CD na:

www.mariastrakova.sk

 

 

CK logoRTV - FOLKLÓRNA ŠOU "ZEM SPIEVA"

  FullSizeRender 2 copy  

     V sobotu 4. 3. 2017 na RTV 1 sa vo folklórnej šou "ZEM SPIEVA" odprezentoval speváčik Samuel Szabó z DFS Čunovský kŕdeľ spolu s korepetítorom Miroslavom Tománkom i s hlasovou pedagogičkou Mgr. Mária Strakovou, ktorá ich pripravovala. Prezentovali západné Slovensko s piesňami z Malých Karpát. Samko má len 10 rokov, no talentu na rozdávanie! Bravó Samko!
 

 

 

CK logoPLES V OPERE 2017

      Slovenský folklór! Neskutočný zážitok! Profesionalita!

     Pod vedením umeleckej vedúcej DFS Čunovský kŕdeľ Mgr. Márie Strakovej naša 11 - ročná Katarína Póňová otvárala dňa 8. 1. 2017 svojim spevom slávnostný ceremoniál 17. ročníku - Ples v opere 2017! Bola to nádhera!!! Katarína si zaspievala i s americkou soulovou speváčkou Ali Caldwell za doprovodu skvelých tanečníkov Lúčnice a úžasného spojenia hudobníkov: Orskara Rózsu, Martina Valihoru, Stanislava Palúcha, Marcela Comendanta a časť orchestra Lúčnice. Bravoooooo! Veľká vďaka patrí Oskarovi Rózsovi - hudobnému dramaturgovi úvodného programu!

"Nocovali tria maliare u nás..." - nácvik večernej ceremónie

 

 

CK logoEU COHESION POLICY CONFERENCE Bratislava 15.-16.09.2016

14316988 656094324557975 6695320980980524589 n

      Dňa 15. 9. 2016 pripravila i odprezentovala umelecká vedúca DFS Čunovský kŕdeľ Mgr. Mária Straková kultúrny program pod názvom "Tradícia v súčasnosti" s profesionálnym kolektívom v Crawn Plaza - Bratislava. Bol to krásny zážitok nielen pre deti z nášho súboru, ale i pre všetkých zainteresovaných. Bola to česť predstaviť SLOVENSKÉ ZVYKY!

Ďakujeme celému tímu za spoluprácu! 

 "Lítala si Lastovenka" - Mária Straková, Katarína Póňová, Samuel Szabó

 

 

CK logoMÁME RADI SLOVENSKO!

FullSizeRender  FullSizeRender 2 copy 2  FullSizeRender 3

     Celodenný program vystavovateľov počas 1. 9. - 3. 9. 2016 v Bory mall, na ktorom sa DFS Čunovský kŕdeľ odprezentoval svojim hravým, hudobno-tanečným programom : "Neďaleko od Dunaja", "Do spevu i do kroku". Taktiež sa predstavila "Tradícia v súčasnosti" pod vedením Mgr. Márie Strakovej, ktorá spolu so svojim kolektívom odprezentovali pre širokú verejnosť "Svadobné čepčenie" - slovenský zvyk, ktorý je i dnes vrcholom svadobného dňa! Ďakujeme, že sme mali možnosť Vám spríjemniť tieto dni - veď máme radi Slovenskooo!

DFS Čunovský kŕdeľ, Mária Straková a kolektív

 Upútavka Čunovského kŕdľa: "Máme radi Slovensko!"

 

 

CK logo

VIANOČNÉ KONCERTY SO SĽUK-OM

 
IMG 9397
 
     Vystúpenia SĽUK-u s vianočným koncertom "Vinšujeme Vám", na ktorých sa odprezentoval ako sólista - člen OZ DFS Čunovský kŕdeľ Samuel Szabó:  Dom sv. Martina /BA, Františkánsky kostol /Viedeň, Katolícky kostol /Žilina.

"Keby som mal peniažteky..."

Samuela Szabó a SĽUK

 
 

CK logo

FF VÝCHODNÁ 2016

13537528 10208490567396105 7980816493203706222 n 1
 
     2. 7. 2016 - Koncert laureátov vo Východnej 2016 pozostával z víťazov celoslovenskej súťažnej folklórnej prehliadky "Starých nôt mladých strún" v Habovke. Samko Szabó z OZ DFS Čunvoský kŕdeľ získal zlaté pásmo v sólvom speváckom prednese za doprovodu korepetítora Miroslava Tománka a umeleckej prípravy Mgr. Márie Strakovej.

 

"Jede šuhaj z Vídňa..."

Samuel Szabó a Miroslav Tománek